Muay Thai Gala / Stage / WK

12 Februari – muay boran stage in Stellingwerf . Tijd van 11.00-13.00 uur.

10 Maart – 22 Maart WK muaythai boran WK in Bangkok.  

22 April – Muaythai gala olv MON in Venlo. Aanvang 17.00 uur.